Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 23 maart 2017

Earlybird LVVP-congres: schrijf nu in!

Het aantal inschrijvingen voor het LVVP-congres groeit gestaag! Ook u kunt tot 1 april gebruikmaken van de vroegboekkorting bij de inschrijving voor ons congres op vrijdag 22 september a.s. in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het congres richt zich op transparantie, maar dan niet als verantwoording naar buiten, want daar ligt de wezenlijke focus voor de zorgverlener zelf immers niet. Onder de titel ‘Laat je niet kennen!’ dagen we u als ggz-professional uit de blik naar binnen te richten om te achterhalen wie u als mens in die functie zelf bent. Het congres biedt een boeiend programma, met hoogleraar Paul Verhaeghe en schrijver Griet Op de Beeck als plenaire sprekers. Cabaretier Tim Fransen sluit het congres af met een speciaal voor ons geschreven conference.

Lees meer

Annemarie van der Meer verlaat LVVP voor nieuwe uitdaging

Na bijna 10 jaar te hebben gewerkt voor de NVVP/LVVP gaat onze beleidsmedewerker / persvoorlichter Annemarie van der Meer vertrekken. Zij gaat per 1 april als senioradviseur zorg (ggz) aan de slag bij advies- en onderzoeksbureau Significant. Annemarie: “De afgelopen jaren heb ik met veel plezier voor de LVVP gewerkt. Het behartigen van de belangen van vrijgevestigden heb ik met veel inzet gedaan. De LVVP is vaak een luis in de pels; dat levert regelmatig pittige discussies of onderhandelingen op. Als het uiteindelijk rendeert met een succes voor vrijgevestigden, ervaar ik dat oprecht als belangrijk voor LVVP-leden.”

Lees meer

Michiel Schiffers: nieuwe beleidsmedewerker bij de LVVP

Op 1 april aanstaande treedt Michiel Schiffers in dienst van de LVVP; hij volgt Annemarie van der Meer op als beleidsmedewerker. Voorheen werkte Michiel lange tijd bij VvAA. Hij vervulde daar functies als bedrijfskundig specialist voor paramedici, persoonlijk adviseur en praktijkadviseur. Hij is met name bedrijfseconomisch, financieel en juridisch onderlegd en heeft ervaring in het organiseren van trainingen en workshops. We zien de samenwerking met Michiel in ons bureauteam met vertrouwen tegemoet!

Lees meer

Resultaten enquête onder LVVP-leden

De LVVP hield onlangs een enquête onder haar leden over een aantal actuele onderwerpen. De uitvoering en uitwerking van de vragenlijst was in handen van 2Gather, specialist in data-analytics. Maar liefst ruim 1000 leden vulden de vragenlijst in, waardoor we een realistisch beeld hebben gekregen van het percentage ingediende kwaliteitsstatuten, van de verdeling eenmans- en groepspraktijken en van de zorgcontracten in 2016 en 2017. Bij dat laatste was opvallend dat het aantal vrijgevestigde ggz-professionals zonder contract ongewijzigd is gebleven (11%). Hoeveel procent dat van de omzet van onze leden is, weten we niet. Maar dat percentage ligt landelijk over de gehele ggz op zo’n 3-4% van de omzet. De bewering van zorgverzekeraars dat dat percentage ongecontracteerden is toegenomen, wordt dus niet door deze enquête gestaafd.

Lees meer

Verwijzingen ggz vereenvoudigd

Vanaf 1 april is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis-ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding aan de huisarts volstaat. Dat is de belangrijkste verandering die deel uitmaakt van de nieuwe afspraken die gaan over het verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De nieuwe afspraken, opgesteld door zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS, moeten administratieve lasten verlagen en tijd en geld besparen.

Lees meer

Inspectie Jeugdzorg toetst toezicht uitvoering Jeugdwet

Vrijgevestigde professionals werkzaam in de Jeugdwet ontvangen dit voorjaar een vragenlijst van de Inspectie Jeugdzorg, waaraan zij verplicht zijn mee te werken. Een aantal leden heeft de vragenlijst al ontvangen, zo hebben wij vernomen. De Inspectie Jeugdzorg houdt daarmee toezicht op de uitvoering van de Jeugdwet. Uit informatie van de Inspectie blijkt dat de administratieve last van deze vragenlijst voor vrijgevestigden beperkt is: zij dienen uitsluitend het algemene deel van de vragenlijst te voorzien van naw-gegevens en aan te vinken dat zij ambulante zorg verlenen. De overige vragen hoeven niet te worden ingevuld.

Lees meer

Weet u nog ….

dat u vanaf 1 januari 2017 in de generalistische basis-ggz (gb-ggz) niet alleen stoornissen, maar ook ‘klachten en symptomen’ kunt behandelen? Het gaat dan om niet-verzekerde zorg, waarvoor een ozp-tarief geldt van € 98 per uur (198300, ozp niet-basispakketzorg consult). Verder is in de verzekerde gb-ggz per 2017 het onvolledige behandeltraject ((180005) van toepassing tegen een tarief van € 192,92. De behandelaar dient deze prestatie in rekening te brengen in drie situaties:

Lees meer

De onveiligheid van online aanmeldingen

Hoewel het in Nederland niet wettelijk verplicht is om verzending van persoonsgegevens via internet te beveiligen, is het wel verboden om persoonsgegevens onbeveiligd te verzenden. Een subtiel maar duidelijk verschil. Onbeveiligde verzending van persoonsgegevens wordt aangemerkt als datalek en moet dus worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat geldt ook voor de online aanmelding van nieuwe cliënten via een onbeveiligde website.

Lees meer

Trainingsdag ROM en motiverende gespreksvoering

Mark Bench en HabitPro verzorgen op dinsdag 16 mei 2017 in Amsterdam de ééndaagse training ‘ROM en motiverende gespreksvoering: meten en verbeteren in de behandelkamer’. ROM staat momenteel volop in de belangstelling, en helaas niet alleen maar positief. Terwijl het inzetten van ROM als standaardinterventie in een behandeling bijdraagt aan een goed behandelresultaat. Maar hoe doe je dat nu als behandelaar?

Lees meer

Nieuw: de generieke module ‘destigmatisering’

​De generieke module ‘destigmatisering’ is nu beschikbaar. Stigma is een urgent probleem met soms verregaande gevolgen. De breed gedragen module doet een aantal concrete aanbevelingen voor de toepassing van effectieve interventies. In de module is een aparte paragraaf (1.4) opgenomen voor implementatie bij vrijgevestigde ggz-aanbieders. Doorbreken van stigma binnen en buiten de ggz.

Lees meer

Misleidende mail van NRGG

Wellicht hebt u (opnieuw) een e-mail ontvangen van het ‘Nationaal Register Geestelijke Gezondheidszorg’ met het aanbod om u als behandelaar tegen betaling te registreren op vindjebehandelaar.nl. Het betreft hier een particulier initiatief waarvoor wij u in onze nieuwsbrief van 23 juni 2016 reeds hebben gewaarschuwd. In de recente mail van het NRGG wordt vermeld dat de LVVP met haar service via Zorgdomein Lokaal niet-gekwalificeerde ggz-aanbieders op de kaart zet. Niets is minder waar; zowel de LVVP als Zorgdomein Lokaal bieden uitsluitend BIG-geregistreerde zorgaanbieders.

Lees meer