Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 10 maart 2017

LVVP-congres: inschrijving met vroegboekkorting nu van start!

Vanaf nu kunt u zich -met vroegboekkorting- inschrijven voor het tweede LVVP-congres dat plaatsvindt op vrijdag 22 september a.s. in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het congres staat open voor LVVP-leden maar ook voor andere belangstellenden uit de ggz. Onder de titel ‘Laat je niet kennen!’ dagen we u als ggz-professional uit de blik naar binnen te richten om te achterhalen wie u als mens in die functie zelf bent. We hebben een boeiend programma samengesteld, met hoogleraar Paul Verhaeghe en schrijver Griet Op de Beeck als plenaire sprekers. Daarnaast bieden we 14 boeiende en zeer uiteenlopende workshops aan rondom het centrale thema. En niemand minder dan cabaretier Tim Fransen sluit het congres af met een speciaal voor ons geschreven conference. Tot 1 april 2017 kunt u zich inschrijven met vroegboekkorting.

Lees meer

LVVP stelt verbeterplan jeugd-ggz op

Onze brandbrief van november 2016 aan staatssecretaris Van Rijn was aanleiding tot een gesprek van de LVVP met de directie Jeugd van VWS. Tijdens dit gesprek hebben we de knelpunten toegelicht en verkennend gezocht naar mogelijke oplossingen. De VWS-directie heeft ons vervolgens verzocht de oplossingsrichting te beschrijven. We zijn van mening dat de realisatie van ons 10-puntenplan, naast beleidsmatige en bestuurlijke rust, direct leidt tot een door iedereen gewenste administratieve lastenvermindering. Dit voorjaar vindt een vervolggesprek met VWS plaats, waarin wij het plan toelichten.

Lees meer

15 maart 2017: volgende toetsronde kwaliteitsstatuut

Zoals bekend zijn zorgaanbieders in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2017 verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Op dit moment beschikken 4.130 vrijgevestigden over een goedgekeurd statuut. Mocht u nog geen goedgekeurd kwaliteitsstatuut hebben, dan kunt u dat vóór 15 maart 2017 aanbieden; u ontvangt dan vóór 1 april reactie of het is goedgekeurd. Voor alle (nieuwe) zorgaanbieders geldt dat de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl ook in 2017 beschikbaar is. 

Lees meer

Gebrek aan transparantie bij restitutietarieven

De minister heeft recentelijk gereageerd op Kamervragen die de SP eerder stelde over het ontbreken van restitutietarieven voor niet-gecontracteerde ggz op de website van zorgverzekeraars. De LVVP is teleurgesteld over Schippers’ antwoorden. We vinden het onwenselijk dat verzekeraars niet transparant hoeven te zijn bij de bekendmaking van hun tarieven voor ongecontracteerde zorg. Immers, met name in geval van niet-gecontracteerde zorg is het belangrijk om te weten hoeveel men als verzekerde moet bijbetalen als men een naturapolis heeft.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over pilot nieuwe productstructuur

Op 13 maart vindt van 15 tot 17 uur in Utrecht een bijeenkomst plaats voor  zorgaanbieders die belangstelling hebben voor deelname aan de pilot over het nieuwe bekostigingsmodel in de ggz (lees hier de informatieve factsheet). U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via pilotsggzfz@nza.nl. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is namelijk op zoek naar koplopers voor het testen van de tweede versie. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel.

Lees meer

Toewijzing opleidingsplaatsen 2018

TOP-opleidingsplaatsen heeft het concept-toewijzingsprotocol voor de opleiding tot gz-psycholoog en voor de opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist ggz voor het toewijzingsjaar 2018 op haar website geplaatst. De protocollen zijn tegelijkertijd ter toetsing voorgelegd aan VWS. Op de site vindt u tevens het spelregeldocument van VWS, de klachtenprocedure en de zienswijzeprocedure. Onder jaarplanning vindt u het tijdpad voor het toewijzingsproces 2018. De LVVP vindt het belangrijk dat vrijgevestigde praktijken ook opleidingsplekken verzorgen. Daarom zijn wij op meerdere vlakken actief op dit terrein.

Lees meer

RINO organiseert nog vier extra cursussen DSM-5 voor LVVP-leden

Op verzoek van de LVVP organiseert RINO Amsterdam speciaal voor LVVP-leden een ééndaagse cursus DSM-5. Deze dag leert u alles wat u moet weten over de DSM-5. Docent Peter Hanneman is werkzaam als vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut en heeft ondermeer gewerkt bij de Amsterdamse crisisdienst. Daarnaast heeft hij veel ervaring als docent. Enige jaren geleden heeft hij ook een cursus (DSM-IV) verzorgd voor leden van de LVE. Wegens groot succes zijn nog vier extra data op verschillende locaties gepland.

Lees meer

LVVP zoekt deskundige leden voor becommentariëring zorgstandaarden

Zoals u weet ontwikkelt het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ vele zorgstandaarden en generieke modules. De LVVP is hier nauw bij betrokken. Vanwege het belang voor u als ggz-professional, zoeken wij met regelmaat leden die zorgstandaarden en generieke modules willen becommentariëren. Sinds 1-1-2017 kennen wij onder voorwaarden een vergoeding toe. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Ruijl (t.ruijl@lvvp.info).

Lees meer

Trainingsdag ROM en motiverende gespreksvoering

Mark Bench en HabitPro verzorgen op dinsdag 16 mei 2017 in Amsterdam de ééndaagse training ‘ROM en motiverende gespreksvoering: meten en verbeteren in de behandelkamer’. ROM staat momenteel volop in de belangstelling, en helaas niet alleen maar positief. Terwijl het inzetten van ROM als standaardinterventie in een behandeling bijdraagt aan een goed behandelresultaat. Maar hoe doe je dat nu als behandelaar?

Lees meer

Workshop informatiebeveiliging en mobiele apparatuur

Werken u en uw collega’s met een smartphone of tablet en sleept u uw laptop overal mee naartoe? Past deze manier van werken eigenlijk wel binnen de huidige en nieuwe privacywetgeving? Wat zegt de nieuwe Europese privacyverordening, die in mei 2018 van kracht wordt? Strookt uw ICT-beleid nog wel met de werkelijkheid van het mobiele werken? Als de Autoriteit Persoonsgegevens vraagt om verantwoording, bent u daar dan klaar voor?

Lees meer

Landelijk Register van Zorgaanbieders gaat op 1 juli live

Zoals u weet is op 1 januari 2016 de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. In het verlengde hiervan zal het ministerie van VWS op 1 juli 2017 het Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa) opleveren. In het LRZa zijn alle zorgaanbieders opgenomen én alle vestigingen waar zorg wordt geleverd. Het LRZa is een virtueel register dat meerdere bronnen koppelt, zoals het Handelsregister (KvK), het AGB-register (Vektis) en het BIG-register (CIBG).

Lees meer