Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 9 februari 2017

Save the date: 14 juni 2017 minisymposium afscheid Arnoud van Buuren

Op woensdag 14 juni 2017 vindt in de Rode Hoed in Amsterdam van 19 tot circa 22 uur een minisymposium plaats ter gelegenheid van het afscheid van Arnoud van Buuren als voorzitter van de LVVP. Noteer de datum alvast in uw agenda! Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Leden en genodigden ontvangen een gerichte uitnodiging.

Kamervragen over onbekende tarieven niet-gecontracteerde zorg

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief meldden, hebben niet alle zorgverzekeraars hun restitutietarieven voor 2017 bekendgemaakt. We zijn met Eiswijzer, een site waarop de tarieven van niet-gecontracteerde zorg zijn vermeld, van mening dat dit onrechtmatig is. Burgers hebben immers voor 31-12-2016 een zorgpolis afgesloten, terwijl zij niet weten wat zij vergoed krijgen in geval van niet-gecontracteerde zorg. We hebben daarom de Tweede Kamer benaderd. Kamerleden Leijten en Van Gerven (beiden SP) hebben inmiddels vragen gesteld aan minister Schippers.

Lees meer

Informatiebijeenkomst over pilot nieuw bekostigingsmodel

Op 13 maart vindt van 15 tot 17 uur in Utrecht een bijeenkomst plaats voor  zorgaanbieders die belangstelling hebben voor deelname aan de pilot over het nieuwe bekostigingsmodel in de ggz. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via pilotsggzfz@nza.nl. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is namelijk op zoek naar koplopers voor het testen van de tweede versie. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel. Uw bijdrage als vrijgevestigd zorgaanbieder is van groot belang! Doet u mee?

Lees meer

Geen voorrang aan behandelingen

Op de conferentie Alles is Gezondheid op 15 februari a.s. ligt de zogenoemde ‘depressiedeal’ ter ondertekening voor aan een aantal partijen in de zorg, waaronder de LVVP. Het LVVP-bestuur heeft besloten deze niet te ondertekenen, omdat patiënten die lijden aan een depressie daarmee voorrang krijgen op een behandeling. Dit betekent niet dat de LVVP geen belang hecht aan depressiepreventie; de ggz beperkt zich echter niet tot depressie alleen. Alle patiënten die zich bij een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut melden met een hulpvraag, mogen rekenen op zorg.

Lees meer

Gezocht: leden voor het lezen van concept-zorgstandaarden

De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ waarin de LVVP participeert. Wij zoeken regelmatig leden die concepten willen becommentariëren. Mocht u als LVVP-lid belangstelling hebben voor een van de genoemde onderwerpen, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Tineke Ruijl, via t.ruijl@lvvp.info. Sinds 1-1-2017 kan onder voorwaarden een vergoeding worden betaald vanuit de LVVP.

Lees meer

ZorgDomein Lokaal: verwijsstructuur voor vrijgevestigde ggz-professionals

ZorgDomein is een informatie- en communicatieplatform voor de zorg, dat al jaren wordt gebruikt door ruim 90% van de huisartsen in Nederland. Sinds kort is ZorgDomein uitgebreid met ZorgDomein Lokaal, een nieuw product, gebouwd op jarenlange ervaring door ZorgDomein bij ziekenhuizen, ggz-instellingen, huisartsenlaboratoria et cetera. In samenwerking met een aantal vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten is ZorgDomein aangepast aan de wensen van deze nieuwe doelgroep. Met ZorgDomein Lokaal bent u als vrijgevestigd psycholoog of psychotherapeut beter in beeld bij de huisartsen in uw regio en ontvangt u eenvoudig en snel digitale verwijzingen. LVVP-leden krijgen korting op het maandbedrag. De aanmeldingen stromen binnen, zo liet ZorgDomein ons weten.

Lees meer

Rapport Rekenkamer over ROM-data

De Algemene Rekenkamer was vorige week kritisch over routine outcome monitoring (ROM). Dit systeem zou volgens de rekenkamer nog niet voldoende betrouwbaar, volledig en vergelijkbaar zijn om in te kunnen zetten bij de bekostiging. Een groep psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen startte daarom een petitie op stoprom.com, om een signaal af te geven dat ROM niet het goede kwaliteitsinstrument is. De SP heeft naar aanleiding hiervan inmiddels een aantal Kamervragen gesteld. De vicevoorzitter van de LVVP beantwoordt binnenkort vragen over dit onderwerp.

Lees meer

Training ROM-gebruik voor de behandeling

Reflectum organiseert op donderdag 9 maart in Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht de workshopavond ‘Snel succes met ROM’, bestaande uit twee onderdelen. De avond start met een korte toelichting over de functionaliteiten van de nieuwste versie van de LVVP ROM-portal. Tijdens het tweede gedeelte van de training biedt Reflectum u een inhoudelijk programma aan, in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Mark Bench.

Lees meer

Opleiden en samenwerken voor een BIG-opleidingsplaats

RINO Groep Utrecht organiseert op donderdag 23 februari 2017 te Utrecht een informatieavond voor vrijgevestigde praktijken over 'Opleiden en samenwerken voor een BIG-opleidingsplaats'. Deze avond staat in het teken van het verzorgen van een opleidingsplaats en de samenwerking tussen praktijken bij het creëren van een BIG-opleidingsplaats voor de opleiding tot gz-psycholoog en psychotherapeut.

Lees meer

Aanmelden van opleidingsplaatsen voor 2018

De opleidingsinstellingen zijn weer begonnen met de inventarisatie van aangevraagde opleidingsplaatsen voor 2018. TOP-opleidingsplaatsen maakt ook dit jaar weer gebruik van de gegevens zoals deze bij de opleidingsinstellingen (RINO’s en GGZ VS) bekend zijn. Wanneer u van plan bent om op te leiden voor de opleiding tot gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog of verpleegkundig specialist ggz (3 jaar) dan adviseert TOP dit tijdig aan te geven bij uw opleidingsinstelling. Lees hier de nieuwsbrief van TOP over dit onderwerp.

Dbc-pakket 2017: alle documenten op een rij

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft alle wijzigingen en documenten die per 1 januari 2017 van kracht zijn voor de ggz en forensische zorg op een rij gezet. Er is een aantal wijzigingen opgenomen die een duidelijke impact hebben. Zo geldt het internationale classificatiesysteem DSM-5 nu voor de afbakening van de verzekerde aanspraken in de gespecialiseerde ggz. DSM-5 wordt alleen gebruikt voor de classificatie van de diagnose. Vervolgens is er een vertaling naar een DSM-IV diagnose, zodat de huidige dbc-systematiek intact blijft. Alle documenten die gelden in 2017 zijn in één overzicht verzameld op de pagina met nu geldende documenten.

Lees meer

Dbc-regeltool 2017 online

De dbc-regeltool van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZ)a maakt de regels over de registratie van ggz-dbc’s overzichtelijk, toegankelijk en overal beschikbaar. De tool wordt jaarlijks aangepast en bevat nu de regels die geldig zijn in 2017. Hiermee sluit de NZa aan bij de wensen van ggz-zorgaanbieders, die het snel en gemakkelijk vinden en delen van informatie belangrijk vinden. We willen hierbij wel aantekenen dat zorgverzekeraars de regels altijd kunnen aanscherpen in hun contracten. Het is dus zaak dat u die voorwaarden ook helder op het netvlies hebt!

Lees meer