Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 22 december 2016

Fijne feestdagen en een goed en gezond nieuw jaar!

Het bestuur en het bureau van de LVVP wensen alle leden en overlegpartners fijne feestdagen en een goed en inspirerend 2017! Het bureau is telefonisch niet bereikbaar tussen 23 december en 3 januari. We hebben voor kerst zo veel mogelijk e-mails afgehandeld en veel nieuwe informatie op de website geplaatst. De geüpdatete kwaliteitscrtieria liggen bij de drukker en de folders voor 2017 zijn bijna klaar. Kortom: vanaf 3 januari kunt u weer als vanouds op ons rekenen!

Kersteditie LVVP-magazine

Onder deze link treft u de nieuwste editie aan van ons digitale magazine. De inhoud is ook nu weer verrassend en boeiend. Dit kerstnummer bevat onder meer een interview met bijzonder hoogleraar Patrick Jeurissen over de betaalbaarheid van de ggz. We hebben daarnaast gesproken met Tweede Kamerlid Vera Bergkamp van D66. Zij zegt in het interview dat zij de knip tussen volwassenen-ggz en jeugd-ggz onlogisch vindt. Ook gaat ze in op de evaluatie van de Jeugdwet. Verder kunt u in dit magazine kennismaken met Janneke Dijs; zij wordt de vertrouwenspersoon van de LVVP. Ook maakt u kennis met de LVVP-coaches, de klachtenfunctionarissen en Andree Booltink, het nieuwe bestuurslid van de LVVP.

Lees meer

Exclusieve korting voor LVVP-leden op veilig e-mailen met ZIVVER

Mailen, chatten of het uitwisselen van bestanden met andere zorgverleners en met patiënten: we willen het graag, maar het moet wel veilig en werkbaar zijn. De afgelopen tijd hebben circa 30 LVVP-leden de oplossing van ZIVVER getest en zij zijn enthousiast: het werken met ZIVVER blijkt eenvoudig voor zowel de behandelaar als de patiënt. De ontvangers begrepen vrijwel zonder uitzondering direct hoe ZIVVER werkt en hoe ze veilig berichten terug kunnen sturen. Patiënten waarderen de veilige omgang met hun gevoelige informatie.

Deelnemers aan de proefperiode bevelen het gebruik van ZIVVER dan ook aan aan andere ggz-praktijken. Omdat veilig mailen van groot belang is voor u als ggz-professional, vanwege de uitwisseling van privacygevoelige informatie, zijn wij met ZIVVER een collectief ledenaanbod met een stevige korting overeengekomen. U leest het aanbod en nadere informatie over het werken met ZIVVER op Mijn LVVP. U treft daar alle informatie aan over de service en kortingen die de LVVP voor haar leden heeft geregeld.

ZN biedt coulance rondom kwaliteitsstatuut

Zoals u weet hebben LVVP, NVvP, V&VN, P3NL, InEen, NIP, GGZ Nederland, Platform MEER GGZ en LPGGz onlangs een brief gestuurd aan alle zorgverzekeraars, met het verzoek om een ruime periode in acht te nemen voor de soepele invoering en hantering van het kwaliteitsstatuut in 2017. We hebben er bij de verzekeraars op aangedrongen om coulance te betrachten met zorgaanbieders die ondanks hun inspanningen nog niet exact per 1 januari 2017 over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikken. Daarnaast verzochten wij om eenzelfde coulance voor cliënten die een hulpverlener bezoeken die nog niet over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut beschikt. In antwoord op onze gezamenlijke brief schrijft Zorgverzekeraars Nederland bereid te zijn ons verzoek tot coulance voor begin 2017 te honoreren.

Lees meer

Bent u op 1 januari klaar voor de verplichte SBG-aanlevering?

Na een proefperiode van drie maanden (oktober, november en december 2016) start op 1 januari 2017 de verplichte aanlevering van uw ROM-data via de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Ruim 3600 vrijgevestigden hebben zich inmiddels geregistreerd. En het merendeel van de ROM- en/of praktijksoftwareleveranciers heeft inmiddels de koppeling met de SVR-applicatie succesvol gerealiseerd. Deze leveranciers zijn klaar om uw data per 1 januari 2017 aan SBG aan te leveren. SVR heeft contact opgenomen met de leveranciers die nog niet klaar zijn, om hen aan te sporen de laatste stap(pen) te zetten.

Lees meer

Wijziging van privé-adresgegevens in uw goedgekeurde kwaliteitsstatuut

Inmiddels hebben alle ggz-aanbieders met een reeds goedgekeurd kwaliteitsstatuut deze e-mail ontvangen van MediQuest, met daarin informatie over de publicatie ervan op uw praktijkwebsite of het beschikbaar stellen in uw praktijk. Op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl staat een versie van het goedgekeurde kwaliteitsstatuut om te downloaden en afdrukken. U kunt er echter geen wijzigingen in aanbrengen. Mocht u er privé-adresgegevens in hebben opgenomen en wilt u deze ter bescherming van uw privacy toch nog wijzigen voordat uw kwaliteitsstatuut naar Zorginstituut Nederland gaat, neem dan vóór 31 december 2016 contact op met helpdesk@ggzkwaliteitsstatuut.nl en geef ter correctie de adresgegevens van uw praktijk door.

Lees meer

Nieuwe klachten- en geschillenregeling voor LVVP-leden

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Alle leden van de LVVP zijn automatisch aangesloten op de regeling die de LVVP voor heen heeft getroffen. Er is een klachtenregeling opgesteld, er zijn vier klachtenfunctionarissen getraind voor klachtafhandeling en bemiddeling en er is een speciale portal geopend bij de Geschillencommissie Den Haag onder de naam: Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken. Alle informatie is te vinden op de LVVP-site.

Lees meer

Trainingsavonden 'snel succes met ROM'

Reflectum organiseert nogmaals een aantal trainingsavonden in januari en februari 2017. Deze trainingsavonden bestaan uit twee onderdelen. De avond start met een korte toelichting over de functionaliteiten van de nieuwste versie van de LVVP ROM-portal, waarbij u gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan onze aanwezige teamleden. Tijdens het tweede gedeelte van de trainingsavond bieden zij u een inhoudelijk trainingsprogramma aan, in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Mark Bench.

Lees meer

De LVVP zoekt leden voor projectgroepen indicatorontwikkeling

Zoals u weet, worden door het Netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ van 2015 tot 2017 18 kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren. Bij elke zorgstandaard is het wettelijk verplicht om kwaliteitsindicatoren aan te leveren bij het Zorginstituut. Op initiatief van het Netwerk zijn de indicatoren voor de zorgstandaarden in de ggz op elkaar afgestemd. Eén initiële set voor alle zorgstandaarden vergroot de efficiëntie. Deze set is inmiddels ontwikkeld en bevat negen indicatoren. Alle negen bevinden zich momenteel in de ontwikkelfase. Het doel van de verdere ontwikkeling is om kwaliteit van zorg te meten en informatie voor cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk vast te stellen. Een belangrijk uitganspunt hierbij is dat een indicator zo goed mogelijk moet aansluiten bij het primaire proces. Dit leidt tot meer uniformiteit en een beperkte administratieve last.

Lees meer