Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 8 december 2016

Indienen kwaliteitsstatuut verlengd tot 15 december!

Op aandringen van de LVVP is er een extra mogelijkheid gecreëerd voor het indienen van uw ggz-kwaliteitsstatuut: de uiterste datum van 1 december is verlengd naar 15 december aanstaande. Mocht u uw kwaliteitsstatuut nog niet hebben ingediend, dan kunt u dat tot die datum alsnog doen via de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl. U ontvangt dan voor 1 januari 2017 een reactie of het is goedgekeurd.

Lees meer

LVVP faciliteert leden opnieuw met klachten- en geschillenregeling (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 wordt een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De huidige klachtencommissie, die haar werkzaamheden uitvoert in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), komt net als de WKCZ per die datum te vervallen. De LVVP heeft inmiddels een nieuwe klachten- en geschillenregeling conform de Wkkgz waarop alle leden van de LVVP zijn aangesloten. Alle informatie is gepubliceerd op het publieke deel van de LVVP-site.

Lees meer

Binnenkort in uw mailbox: belangrijke verzekeringen voor uw praktijk

We hebben het nieuwe aanbod van verzekeringen voor onze leden bijna rond. Zodra alle ins&outs op een rijtje staan, ontvangt u daarover (voor kerst) een speciale nieuwsflits. Denk bijvoorbeeld aan een verzekering tegen de gevolgen van een datalek, of een verzekering tegen de kosten van een geschilafhandeling binnen de nieuwe Wkkgz-regeling. En er komt een gunstig aanbod voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als vanouds willen wij u in dit alles graag proactief faciliteren!

Janneke Dijs: vertrouwenspersoon van de LVVP

Janneke Dijs, arts-psychotherapeut, is benoemd tot vertrouwenspersoon van de LVVP. Leden kunnen haar vanaf 1 januari 2017 op vertrouwelijke basis benaderen met vragen en kwesties rondom hun eigen professionele functioneren. De contactgegevens vindt u op Mijn LVVP. In het LVVP-magazine dat u voor kerst ontvangt, stelt zij zich nader aan u voor.

Lees meer

Nieuw: elkaar veilig sturen op professioneel functioneren

De LVVP wil haar leden ondersteuning en handvatten bieden indien men twijfels heeft over het beroepsmatig functioneren van een collega. Om die reden hebben we een handreiking opgesteld aan de hand waarvan u als vrijgevestigd ggz-professional tot een zorgvuldige afweging kunt komen en er adequaat op kunt handelen. De beroepscodes verplichten ertoe om elkaar als zorgaanbieder aan te spreken in geval van twijfel en zorgen over elkaars professionele functioneren; nergens is echter aangegeven hoe men dat vervolgens doet.

Lees meer

Collectief aanbod voor LVVP-leden: veilig mailen via ZIVVER

Mailen, chatten of het uitwisselen van bestanden met andere zorgverleners en met patiënten: we willen het graag, maar het moet wel veilig en werkbaar zijn. De afgelopen weken hebben circa 30 ggz-aanbieders de oplossing van ZIVVER getest en zij zijn enthousiast: het werken met ZIVVER blijkt eenvoudig voor zowel de behandelaar als de patiënt. De ontvangers begrepen vrijwel zonder uitzondering direct hoe ZIVVER werkt en hoe ze veilig berichten terug kunnen sturen. Patiënten waarderen de veilige omgang met hun gevoelige informatie.

Lees meer

Koplopers gevraagd voor praktijktest nieuw bekostigingsmodel

Sinds 2015 werken partijen in de ggz en de forensische zorg(fz) samen aan een nieuw bekostigingsmodel, voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Het nieuwe model is gebaseerd op het in Engeland gebruikte model van zorgclusters (klik hier voor een verhelderend filmpje), dat wordt aangepast aan de specifieke wensen en behoeften van de dagelijkse zorgpraktijk in Nederland. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet dit samen met zorgprofessionals uit de ggz en fz en is nu op zoek naar koplopers voor het testen van de tweede versie. Verdere toetsing van het model in de dagelijkse zorgpraktijk is essentieel. Uw bijdrage als vrijgevestigd zorgaanbieder is van groot belang! Doet u mee?

Lees meer

LVVP licht brandbrief toe aan directie Jeugd VWS

Op 16 november jl. luidde de LVVP de noodklok over een aantal knelpunten waar vrijgevestigde aanbieders in jeugd-ggz, gezondheidszorg/-eerstelijnspsychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen, op dit moment mee worstelen in een brandbrief naar staatssecretaris Van Rijn. Onze voortdurende signalen en de brandbrief hebben veel bijval gekregen in de publieke en vakmedia (NRC, Zorgvisie, SKIPR e.a.) en van collega-organisaties. Op uitnodiging van het ministerie, directie Jeugd, heeft de LVVP op 6 december jl. een toelichting gegeven. Het LPGGz sloot zich op eigen verzoek bij dit gesprek aan.

Lees meer