Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 13 oktober 2016

Dien uw kwaliteitsstatuut op tijd in!

Indien u uw kwaliteitsstatuut voor 1 november a.s. indient bij ggzkwaliteitsstatuut.nl, hebt u nog tijd om wijzigingen aan te brengen in geval dat nodig is. U kunt het vervolgens opnieuw indienen zodat het met de volgende ‘batch’ meegaat van 1 december. Als u uw (verbeterde) kwaliteitsstatuut voor die datum hebt ingediend, voldoet u per 1 januari 2017 aan de criteria om verzekerde zorg te kunnen blijven leveren. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dit is voor de voortgang van uw lopende behandelingen!

Lees meer

Praktijken met regiebehandelaren in loondienst vallen toch onder sectie II kwaliteitsstatuut

Zoals we eerder berichtten, hebben zich de afgelopen periode veel leden gemeld, die niet voldoen aan de criteria van sectie II (vrijgevestigden) van het kwaliteitsstatuut – waarbij vooral het loondienstverband het struikelblok is – terwijl zij evenmin voldoen aan de eisen van sectie III (instellingen). In de praktijk blijkt dat zowel het ontvlechten van de praktijk als de opschaling naar een instelling problemen met zich meebrengt. Om die reden heeft onlangs een constructief overleg plaatsgevonden tussen LVVP en NIP met Zorgverzekeraars Nederland en de zorgverzekeraars, waar een werkbare oplossing tot stand is gekomen in de aanpassing van de criteria voor sectie II.

Lees meer

Contracteerbeleid zorgverzekeraars 2017

Hoewel VGZ nog steeds van mening is dat het LVVP-kwaliteitsbeleid c.q. de LVVP-visitatie niet gelijkwaardig is aan het Keurmerk Basis GGZ van de Stichting KiBG, wil VGZ deze -tezamen met e-health- toch gelijk waarderen voor het jaar 2017. Dat betekent dat de LVVP-visitatie en gebruik van e-mental health in het VGZ-contract voor een opslag zorgen van 10% bovenop het basistarief van 80% van het NZa-tarief. Deze opslag geldt zowel voor de generalistische basis-ggz als voor de gespecialiseerde ggz. We zijn blij met dit besluit. Deze beslissing is voor VGZ reden om de contracteertermijn te verlengen tot 1 november 2016. Leden die reeds een contract met VGZ hebben afgesloten, kunnen hun aanvraag via het Vecozo-uitvraagportaal nog tot die datum bijstellen.

Lees meer

LVVP zoekt deskundigen voor geschillencommissie Wkkgz

Zoals u in onze vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, kunnen cliënten vanaf 1 januari 2017 een klacht over hun behandelaar na een klachtprocedure uiteindelijk voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Het LVVP-bestuur heeft onlangs een keuze gemaakt voor aansluiting op De Geschillencommissie Den Haag, waar een speciaal portaal komt voor cliënten van vrijgevestigde BIG-geregistreerde ggz-professionals. De geschillencommissie zal bestaan uit een sectordeskundig jurist (vanuit De Geschillencommissie Den Haag), een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisatie en een vertegenwoordiger vanuit de LVVP. Voor de invulling van die laatstgenoemde plek zijn wij op zoek naar enkele LVVP-leden die hiermee ervaring dan wel affiniteit hebben. We willen een pool samenstellen van drie leden-deskundigen, zodat er altijd iemand beschikbaar is. Als u belangstelling heeft voor deze functie, dan kunt u contact opnemen met Jeanne Janssen, telefonisch of via j.janssen@lvvp.info.

Lees meer

Start met het aanleveren van uw ROM-data aan SBG

Vrijgevestigde ggz-aanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 ROM-data aanleveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). De Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR), opgericht door LVVP, NIP en NVvP, maakt dit mogelijk. In de afgelopen twee maanden hebben zich ruim 2600 vrijgevestigden geregistreerd bij SVR. Als u tot deze groep behoort, dan leest u hieronder wat u moet doen om de aanlevering van uw ROM-data te starten. Heeft u zich nog niet geregistreerd? Regel dit dan vandaag nog via het klantportaal van SVR.

Lees meer

Onderzoek ROM-data: ggz-behandelingen vrijgevestigden zijn effectief

Dr. Kim de Jong (Universiteit Leiden) heeft recentelijk de behandelresultaten geanalyseerd van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Hieruit blijkt dat het behandeleffect van behandelingen uitgevoerd door vrijgevestigden effectief is. Vrijgevestigde ggz-professionals leverden de afgelopen jaren op grote schaal ROM-data aan bij de ROM-portal van de LVVP. De bevindingen van De Jong zijn gepubliceerd in het oktobernummer van het Tijdschrift voor Psychotherapie.

Lees meer

2017: aanpassingen in registratie en declaratie op basis van DSM-5

Minister Schippers heeft besloten om per 1 januari 2017 de DSM-5 te gebruiken voor de afbakening van de verzekerde ggz-aanspraken en de klinische praktijk. Daarnaast loopt de licentie van DSM-IV-TR af. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft VWS geadviseerd via de meest lichte variant over te gaan naar de DSM-5: alleen classificeren in DSM-5, maar registreren in huidige termen. Om de impact in de bekostiging tot een minimum te beperken, worden de DSM-5-classificaties via een conversietabel ‘vertaald’ in DSM-IV-classificaties. De NZa en Zorginstituut Nederland (ZiNL) hebben de conversietabel afgerond en deze wordt naar verwachting tijdig door alle softwareleveranciers in uw praktijksoftware ingebouwd.

Lees meer

RINO organiseert ééndaagse cursus DSM-5 voor LVVP-leden

Op verzoek van de LVVP organiseert RINO Amsterdam een ééndaagse cursus DSM-5 speciaal voor LVVP-leden. Deze dag leert u alles wat u moet weten over de DSM-5. Docent Peter Hanneman is werkzaam als vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut en heeft o.m. gewerkt bij de Amsterdamse crisisdienst. Daarnaast heeft hij veel ervaring als docent. Enige jaren geleden heeft hij een cursus (DSM-IV) verzorgd voor leden van de LVE. Data en locaties:

01 november 2016         Utrecht (voor informatie klik hier);

15 november 2016         Zwolle (voor informatie klik hier);

07 december 2016         Eindhoven (voor informatie klik hier).

Lees meer

Uitspraak rechter over zorginkoop Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem

Gemeenten mogen bij hun aanbesteding niet alle (financiële) risico’s op het bordje van zorgaanbieders leggen. Dat is duidelijk geworden na de rechtszaak die een aantal jeugdzorgaanbieders met succes heeft aangespannen tegen de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Die les moeten gemeenten ter harte nemen. Het kort geding is aangespannen door de Stichting Rivierduinen, ’s Heeren Loo, Stek Jeugdhulp en MEE. De voorzieningenrechter oordeelde dat de gemeenten de risico’s ‘disproportioneel’ bij de zorgverlener wilden leggen en gelastte dat de aanbesteding opnieuw moet. 

Lees meer

Gezocht: leden voor commentaarronde zorgstandaarden

De LVVP zoekt deskundige, kritische leden voor het becommentariëren van het eindconcept van de volgende zorgstandaarden:

·        Aanpassingsstoornissen

·        Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)

·        Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

·        Ouderenpsychiatrie

·        Ernstige psychische aandoeningen (EPA)

·        Organisatie kind en jeugdige

Lees meer

Herregistratie gz-psychologen en psychotherapeuten blijft vragen oproepen

Zoals we eerder berichtten, heeft het BIG-register mede na vragen vanuit de LVVP een heldere uitleg op zijn website geplaatst over de urentelling bij de herregistratie van gz-psychologen en psychotherapeuten. Wij wijzen u daarnaast graag op de antwoorden van het BIG-register op veelgestelde vragen over de herregistratie, als ook op de helpdesk voor de rechtstreeks beantwoording van uw vragen. Omdat sommige antwoorden om een interpretatie vragen, hebben wij het BIG-register verzocht om eenduidigheid hierin. Op dit moment hebben wij meerdere vragen ingediend. Zodra wij de antwoorden daarop ontvangen, plaatsen we die onder het item herregistraties op Mijn LVVP.

Lees meer