Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 22 september 2016

Informatie over het indienen van uw kwaliteitsstatuut

Op woensdag 28 september organiseren wij van 19.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) in Utrecht onze vierde en laatste informatiebijeenkomst over het kwaliteitsstatuut. U kunt zich daarvoor opgeven via s.wammes@lvvp.info. Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders –gecontracteerd en niet gecontracteerd- in de curatieve ggz onder de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Lees meer

Coulance CZ, DSW en DFZ bij transformatie vrijgevestigden naar instelling

Zorgverzekeraars CZ, DSW en De Friesland hebben ons laten weten dat zij rekening willen houden met vrijgevestigde praktijkhouders die vanwege de bepalingen in het kwaliteitsstatuut willen transformeren naar een instelling en die dit niet binnen de contracteerperiode rond hebben. We stellen deze coulante houding zeer op prijs.

Lees meer

Overleg LVVP en ZN over onderscheid sectie II en sectie III kwaliteitsstatuut

De afgelopen periode hebben zich veel leden gemeld, die niet voldoen aan de criteria van sectie II (vrijgevestigden) – waarbij vooral het loondienstverband het struikelblok is – maar ook niet voldoen aan de eisen van sectie III (instellingen). Dit probleem is al eerder door de LVVP aangekaart, maar tot op heden was hier weinig gehoor voor. Nu de kwaliteitsstatuten worden ingediend bij MediQuest, wordt het probleem ook herkend en erkend door andere partijen.

Lees meer

LVVP in overleg over alternatieven voor KiBG

Zoals u weet hebben zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en VGZ in hun contract opgenomen dat zij deelname aan het keurmerk van de stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KiBG) honoreren met een verhoging van 3-15% van hun basistarief. Inmiddels heeft Zilveren Kruis ons laten weten de LVVP-visitatie in het contract voor de generalistische basis-ggz te honoreren met een vergoeding van 95% als gelijkwaardig alternatief voor KiBG. Wij waarderen dit beleid van Zilveren Kruis zeer vanwege de overlap tussen de LVVP-kwaliteitscriteria en de normen van KiBG. En inmiddels hebben we een constructief overleg gehad met CZ en KiBG waarvan we de resultaten volgende week bekendmaken.

Lees meer

LVVP-contractenoverzicht 2017 geüpdatet

Het contractenoverzicht van de LVVP is recentelijk geüpdatet. Het bevat informatie over het werken met of zonder zorgcontracten. We staan daarbij uitgebreid stil bij relevante onderwerpen voor de vrijgevestigde ggz-praktijk in 2017: het zorginkoopbeleid 2017 van de diverse zorgverzekeraars voor sectie II van het kwaliteitsstatuut (vrijgevestigden), het contractenoverzicht waarin de zorginkoopspecificaties voor vrijgevestigden (sectie II) 2017 van de diverse zorgverzekeraars zijn verwerkt.

Lees meer

Webinar aanlevering ROM-data door vrijgevestigde ggz-professionals

Op 8 september jl. organiseerde de Stichting Vrijgevestigden ROMmen een gratis webinar met praktische informatie over onder meer het waarom van ROM en het aanleveren van ROM-data. Zo’n 200 vrijgevestigden volgden dit webinar, waarbij ook live gechat kon worden. Mocht u de webinar hebben gemist of nogmaals willen zien, dat kan via deze link.

Lees meer

Rekenhulp uren werkervaring herregistratie BIG-register

Zoals we eerder berichtten, heeft het BIG-register mede na vragen van de LVVP een heldere uitleg geplaatst op hun website over de urentelling bij de herregistratie van gz-psychologen en psychotherapeuten. We willen u aanvullend wijzen op de rekenhulp werkervaring op de site van het CIBG.

Lees meer

LVVP bezig met afronding nieuwe klachtenregeling Wkkgz

Een van de verplichtingen vanuit de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een laagdrempelige klachtenregeling voor cliënten. Het wordt per 1 januari 2017 de opvolger van de huidige klachtenregeling onder de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), in welk kader de LVVP een klachtenregeling en een klachtencommissie heeft. De LVVP is bezig om haar leden ook nu weer te faciliteren bij de inrichting van de nieuwe klachten- en geschillenregeling onder de Wkkgz.

Lees meer

11 oktober LIVE webinar: hoe word ik in 3 maanden Wkkgz-proof?

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt voor vrijwel alle praktiserende zorgprofessionals en heeft als doel de zorg (nog) veiliger en daardoor beter te maken. Op 1 januari 2017 moet u aan alle verplichtingen voldoen die in de loop van dit jaar van kracht worden. VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor zo’n 120.000 (para)medici, studenten en zorginstellingen, organiseert op 11 oktober een live webinar over de Wkkgz. Dit webinar is kosteloos en ook u kunt zich hiervoor aanmelden.

Lees meer

Modelovereenkomsten voor de vrijgevestigde ggz-professional

Zoals u weet is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), een beschikking van de Belastingdienst die zich uitspreekt over loonheffingsplicht in geval van werken met zzp’ers, op 1 mei jl. vervangen door een systeem van goedgekeurde modelovereenkomsten. Dit is geregeld in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet dba). De LVVP is al enige tijd bezig om in samenwerking met de VvAA e.a. enkele modelovereenkomsten voor de vrijgevestigde ggz-professional te maken; modelovereenkomsten die tevens rekening houden met de vereisten vanuit de nieuwe Wkkgz. Ze worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Belastingdienst.

Lees meer

Uitnodiging voor deelname aan de proefimplementatie met de conceptzorgstandaard aanpassingsstoornissen incl. overspanning en burn-out

Op dit moment wordt er door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gewerkt aan de zorgstandaard aanpassingsstoornissen. Voor de proefimplementatie is de NHG op zoek naar ggz-professionals werkzaam in de generalistische basis-ggz die in de periode 1 oktober – 31 december 2016 de conceptzorgstandaard kunnen testen bij drie tot vijf patiënten met een aanpassingsstoornis, overspanning of burn-out.

Lees meer

Infobijeenkomst Nijmegen e.o. over organisatie opleidingsplaatsen psychotherapeuten

Hebt u een vrijgevestigde psychotherapiepraktijk en wilt u graag een opleidingsplaats voor psychotherapeuten bieden? Op donderdag 3 november van 18.00 - 20.00 uur organiseert Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (voormalig SPON) in samenwerking met de LVVP een regionale informatiebijeenkomst over opleiden in uw praktijk in Nijmegen e.o.

Lees meer