Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 10 augustus 2016

LVVP-bureau nog tot 22 augustus telefonisch beperkt bereikbaar

Zoals u wellicht weet, is het LVVP-bureau de hele zomer telefonisch en per e-mail gewoon bereikbaar. Echter, tot maandag 22 augustus is de telefonische bereikbaarheid beperkt: u kunt ons tot dan van maandag tot en met donderdag bereiken tussen 9.00 en 12.00 uur. Vanaf 22 augustus kunt u ons weer bellen van 9.00 en 17.00 uur.

Geen macrobeheersheffing voor geneeskundige ggz in 2014

Minister Schippers liet recentelijk weten dat zij aanbieders van geneeskundige ggz geen macrobeheersheffing oplegt over het jaar 2014, omdat de landelijke omzetgrens in dat jaar niet is overschreden. Met de invoering van het macrobeheersinstrument (mbi) heeft de minister een landelijke omzetgrens (macrobedrag) bepaald, waaraan alle ggz-aanbieders zijn gebonden. Overschrijding kan tot verschillende maatregelen leiden, van aanpassingen van het te vergoeden pakket tot terugvordering bij zorgaanbieders. Dat is op grond hiervan over het jaar 2014 dus niet aan de orde. U kunt de beschikking hier lezen.

Zorgautoriteit ziet niet toe op inhoud zorgcontractering

We ontvingen onlangs een reactie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op onze brief van 4 mei jl., waarin we de zorgautoriteit informeerden over de resultaten van ons onderzoek onder de leden naar het zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraars voor 2017. Hoewel de NZa aangeeft dat ons onderzoek veel inzicht biedt in het inkoopproces, geeft zij aan zich niet te mengen in de inhoud van de contracten. Tegen het licht van de regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw ziet de zorgautoriteit geen ‘onregelmatigheden’.

Lees meer

NZa-regelingen gespecialiseerde ggz 2017 nogmaals aangepast

Zoals we in onze nieuwsbrief van 7 juli jl. hebben gemeld, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de regelingen voor 2017 voor de gespecialiseerde ggz, de generalistische basis-ggz en de forensische zorg gepubliceerd. Sindsdien zijn de beleidsregels voor de gespecialiseerde ggz echter aangepast. Het betreft de nadere regel, de beleidsregel prestaties en tarieven en de tariefbeschikking. De nieuwe documenten staan inmiddels als download op Mijn LVVP en zijn te downloaden via werkenmetdbcs.nza.nl.

Lees meer

NZa-congres over implementatie nieuwe regels 2017

Op donderdag 22 september 2016 organiseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het congres ‘Van beleid naar praktijk’, waarmee zij zorgprofessionals wil helpen om de regels die vanaf 2017 ingaan te implementeren in hun organisatie.

Lees meer

LVVP-leden werken mee aan onderzoek ggz-kostprijzen 2018

Elke drie jaar onderzoekt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de kostprijzen van de gespecialiseerde ggz, de generalistische basis-ggz en de forensische zorg. De resultaten zijn de basis voor de tarieven in de komende drie jaar. Begin dit jaar startte het onderzoek voor 2018. De zorgautoriteit heeft hiervoor ook een aantal LVVP-leden benaderd. In augustus en september ontvangen zij de gegevensuitvraag. Zij zijn op grond van artikel 61 van de Wmg verplicht aan het onderzoek mee te werken.

Lees meer

NZa moet ggz-tarieven 2014 en 2015 opnieuw vaststellen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet de tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) opnieuw vaststellen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft afgelopen week uitspraak gedaan in het geschil tussen de NZa en zorgverzekeraars over de totstandkoming van de tarieven 2014 en 2015 in de gespecialiseerde ggz. Het CBb heeft de NZa in het ongelijk gesteld, waardoor de destijds vastgestelde tarieven op losse schroeven zijn komen staan. De NZa heeft deze tarieven gebaseerd op een kostprijsonderzoek via een steekproef onder zorgaanbieders.

Lees meer

Training Shared Decision Making met ROM als informatiebron nu voor breder publiek

In het landelijk project Doorbraak ROM is een training ‘Shared Decision Making met ROM als informatiebron’ ontwikkeld en meerdere malen aangeboden. Inmiddels zijn de twee doorbraakrondes succesvol afgerond en wordt deze training, gezien de grote belangstelling en positieve ervaringen, nogmaals aangeboden voor een breder publiek. De training vindt plaats op 5 oktober in Zwolle en op 15 november 2016 in Utrecht. De inschrijving staat nu open; voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Lees meer

Nieuwe subsidie-oproepen Onderzoeksprogramma GGz

Recentelijk heeft ZonMw twee nieuwe subsidie-oproepen opengesteld vanuit het Onderzoeksprogramma GGz. Deze komen voort uit de ‘Onderzoeksagenda GGz: de juiste behandeling op het juiste moment’ en de ‘Agenda ggz voor gepast gebruik en transparantie’.

Lees meer