Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 7 juli 2016

LVVP biedt leden hulp bij invulling kwaliteitsstatuut

Vanaf volgende week kunnen zorgaanbieders hun eigen kwaliteitsstatuut gaan invullen via de digitale portal die MediQuest daarvoor openstelt. Zodra het zover is, ontvangen leden daarover een bericht. We werken momenteel aan een handreiking voor LVVP-leden met handzame instructies bij het invullen van hun kwaliteitsstatuut. Daarnaast hebben we een handzame notitie opgesteld voor leden die niet voldoen aan de vereisten van sectie II, maar ook niet aan die van sectie III. We bieden praktische tips om de praktijk al dan niet te ontvlechten of om te vormen tot een instelling. U vindt deze documenten binnenkort op Mijn LVVP bij de uitgebreide informatie over het kwaliteitsstatuut. 

Lees meer

LVVP-bureau hele zomer bereikbaar

Het bureau van de LVVP is de gehele zomer telefonisch en per e-mail bereikbaar. Tussen 11 juli en 18 augustus is de telefonische bereikbaarheid beperkt tot 9.00 - 12.00 uur (maandag tot en met donderdag). En mocht een van de medewerkers met vakantie zijn, dan kunt u uw dringende vragen stellen via bureau@lvvp.info. Overigens is dit de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. In de loop van augustus kunt u de volgende nieuwsbrief tegemoet zien. Leden blijven in de tussentijd via nieuwsflitsen op de hoogte van relevante informatie. We willen onze dienstverlening ook tijdens de zomer op peil houden! 

De Eiswijzer, een nieuwe gratis service voor LVVP-leden

Een toenemend aantal leden sluit niet met alle zorgverzekeraars een contract af. Of zij sluiten helemaal geen contracten meer af, uit onvrede met de almaar toenemende eisen die zorgverzekeraars stellen. Vanwege de zeer grote variëteit aan zorgpolissen zijn wij een samenwerking aangegaan met Eiswijzer.nl, een website waar LVVP-leden snel en makkelijk kunnen achterhalen wat hun patiënt vergoed krijgt op basis van restitutie. Met 129 polissen en 125 behandelingen (generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz) zijn er maar liefst ruim 15.000 verschillende tarieven. Deze nieuwe service is sinds kort beschikbaar via www.eiswijzer.nl en exclusief voor LVVP-leden gratis te gebruiken!

Lees meer

LVVP-handreiking voor veilig incidentmelden (vim) in de vrijgevestigde praktijk

Een van de verplichtingen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is het hebben van een systeem voor het veilig melden van (bijna)incidenten (vim) in de ggz-praktijk. Deze verplichting is ingegaan op 1 juli jl. en is op het eerste oog niet direct toepasbaar in de vrijgevestigde praktijk. Om die reden hebben wij voor onze leden een handreiking opgesteld, waarmee een vim-systeem haalbaar wordt en voordelen biedt als lerend middel. U vindt de handreiking als download op Mijn LVVP.

Binnenkort: het contractenoverzicht 2017, inclusief alerts

Omdat de contracten voor 2017 van de zorgverzekeraars op 1 juli klaar moesten zijn, stelt het LVVP-bureau momenteel het jaarlijkse vergelijkende contractenoverzicht op. U ontvangt de eerste versie zo spoedig mogelijk. Net als vorig jaar zullen wij alerts vermelden bij de contracteisen, op onderdelen waar wij als LVVP ontevreden over zijn. De reeds beschikbare contractinformatie van de diverse zorgverzekeraars, kunt u inzien op Mijn LVVP.

Lees meer

Enkele belangrijke wijzigingen in NZa-regelingen voor 2017

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de definitieve versie van de regelingen voor 2017 voor de gespecialiseerde ggz, de generalistische basis-ggz en de forensische zorg gepubliceerd. Daarin is een aantal wijzigingen opgenomen die een duidelijke impact hebben.

Lees meer

Nauwelijks fouten in declaraties vrijgevestigde ggz-professionals

Uit een recent onderzoek dat in opdracht van VWS werd uitgevoerd onder vrijgevestigde ggz-professionals blijkt dat bij slechts 3% van het totaal aantal ingediende declaraties geen sprake was van correct declareren. Het onderzoek dat werd uitgevoerd met medewerking van LVVP, NIP en NVvP vond het afgelopen half jaar plaats. Op basis van expertbijeenkomsten, een quickscan onder professionals en data van zorgverzekeraars en ict-leveranciers werd duidelijk dat de meeste fouten werden gemaakt rondom de verwijzing. Onvolledige verwijzingen zorgen voor een afgekeurde declaratie. Een ander veelvoorkomend punt dat leidt tot een onjuiste declaratie heeft betrekking op de generalistische basis-ggz. Er is sprake van onbekendheid met de regels, wat vervolgens leidt tot een onjuiste toepassing ervan.

Lees meer

Zorgverleners en patiënten zelf aan het roer

'Geef de spreekkamer terug aan de zorgverleners en hun patiënten. Zodat zij samen kunnen beslissen wat goede zorg is.' Dat was de oproep van bezorgde zorgverleners tijdens het op 22 juni jl. gehouden VvAA-congres Zelf aan het Roer tot het tekenen van het gelijknamige manifest. De LVVP steunt en onderschrijft dit initiatief. Getuige onder meer het recente duo-interview met Arnoud van Buuren en Damiaan Denys in ons juni-magazine waarin de voorzitters van respectievelijk LVVP en NVvP concluderen: ‘de inhoud van het vak moet weer een stem krijgen!’. Binnenkort gaan we daarvoor een gezamenlijke bijeenkomst organiseren.

Lees meer

Monitor generalistische basis-ggz: toename patiënten bij poh-ggz

Recentelijk stuurde de minister een brief over de monitor generalistische basis-ggz naar de Tweede Kamer. In deze brief schrijft ze onder meer dat de huisartsenzorg er is voor de behandeling van lichte klachten en stoornissen. Ook schrijft ze dat ‘patienten met een lichte tot matige niet-complexe stoornis die niet in de huisartsenzorg kunnen worden behandeld, thuishoren in de generalistische basis-ggz’. De LVVP is het hier volstrekt mee oneens. Huisartsen zijn niet opgeleid en geëquipeerd om stoornissen te behandelen, dit geldt eveneens voor de poh-ggz. Uit het rapport blijkt dat de poh-ggz op grote schaal wordt ingezet. Veelal zijn dit door instellingen of zorggroepen gedetacheerde poh’s-ggz. Dit belemmert een adequate verwijzing naar vrijgevestigden. Er zijn naar de mening van de LVVP meerdere redenen voor de grote toename van het aantal patiënten dat wordt behandeld door de poh-ggz. 

Lees meer