Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Extra nieuwsbrief over het kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut nu definitief

Model-kwaliteitsstatuut opgenomen in Register voor kwaliteitsstandaarden

Zorgaanbieders, belangenbehartigers van patiënten, beroepsgroepen in de ggz en zorgverzekeraars hebben een model-kwaliteitsstatuut ggz opgesteld. Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen. Het statuut bepaalt onder andere welke beroepsgroepen in verschillende onderdelen van de ggz als regiebehandelaar mogen optreden. Het model-kwaliteitsstatuut ggz is op 31 maart 2016 door Zorginstituut Nederland (ZINL) opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden. De LVVP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het kwaliteitsstatuut en ondersteunt haar leden bij het opstellen ervan. Daarvoor is een speciaal format in de maak. Er worden drie regionale informatiebijeenkomsten gehouden in Zwolle, Utrecht en Eindhoven. Vicevoorzitter Hans Kamsma beantwoordde onlangs een aantal relevante vragen over het kwaliteitsstatuut. U kunt het interview hier lezen.

Lees meer