Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP- 24 maart 2016

Gebundelde informatie over het kwaliteitsstatuut

Een eigen kwaliteitsstatuut is vanaf 2017 verplicht voor alle aanbieders die, als instelling of in vrije vestiging, zorg leveren in de generalistische basis-ggz of de gespecialiseerde ggz. Het is hiervoor niet relevant of u al dan niet een contract heeft met de verzekeraar. Zonder dit kunnen zorgaanbieders in 2017 dus niet meer declareren.

Alle informatie over het kwaliteitsstatuut proberen wij voor u zoveel mogelijk te bundelen. Zowel in deze nieuwsbrief als op de website.

Lees meer

SBG beperkt het aantal ROM-instrumenten voor volwassenen

LVVP niet eens met besluit

Per 1 juli 2016 wordt het aantal ROM-instrumenten door SBG beperkt tot de OQ-45, BSI en SQ-48. Gedurende een half jaar tot 1-1-2017 hebben behandelaren de tijd om over te stappen op één van deze vragenlijsten. 

Lees meer

Jeugd-ggz nog steeds niet op orde

LVVP zoekt op symposium naar oplossingen

Een jaar na de invoering van de Jeugdwet is de jeugdhulp, waaronder de jeugd-ggz, nog steeds niet op orde. Dat stelt de Kinderombudsman in zijn derde monitor over de decentralisatie van de jeugdhulp, die op 18 maart is verschenen. Marc Dullaert: "Door de organisatorische problemen komen gemeenten nauwelijks toe aan het belangrijkste doel van de decentralisatie: snelle, samenhangende hulp op maat voor kinderen.

Lees meer

Kindcheck symposium 'Zijn de kinderen veilig?'

Augeo organiseert in samenwerking met GGZ Nederland, LVVP, Meer GGZ, NIP, NVvP, V&VN een symposium over de ‘Kindcheck’. Dit symposium is de kick-off van het project 'implementatie-impuls Kindcheck ' dat door het ministerie van VWS, dr. Hester Diderich en Augeo wordt gedragen. Doel van dit project is een impuls voor de landelijke implementatie van de Kindcheck binnen de ggz om zo meer kinderen die opgroeien in zorgwekkende gezinssituaties vroegtijdig te signaleren en het gezin hulp te bieden. 

Lees meer

De Mededingingswet, onderzoek en mogelijkheden

Vanaf medio 2015 lopen er verschillende onderzoeken die tot doel hebben houvast en duidelijkheid te bieden aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij het vormgeven van afspraken die niet in strijd zijn met de Mededingingswet. Het gaat enerzijds om het onderzoeken van de problemen die (kunnen) optreden bij samenwerkingsverbanden met de Mededingingswet en anderzijds om een algemeen kader waarbinnen de ACM haar concrete individuele beoordeling kan maken om, met behoud van haar beoordelingsvrijheid en in overeenstemming met het nationale en Europese mededingingsrechtelijke kader, haar bevoegdheden uit te oefenen.

De onderzoeken zijn het gevolg van verscheidene initiatieven zoals de brief ‘Kwaliteit loont’ van de minister van juni 2015 en door de brief van de verenigde eerstelijnsorganisaties (VELO), waaronder de LVVP als een van de medeoprichters.

Lees meer

Welke knelpunten ervaart u met uw software?

LVVP spreekt met softwareleveranciers vrijgevestigden

Binnenkort vindt een gesprek plaats met softwareleveranciers die voor vrijgevestigden software ontwikkelen en aanbieden. Om zoveel mogelijk uit dit gesprek te halen, verneemt de LVVP graag van u wat u mist in uw softwarepakket of wat in uw systeem onvoldoende functioneert. Wij vernamen bijvoorbeeld dat de standaard restitutienota van Vektis niet is ingebouwd in alle softwarepakketten. Ook weten wij dat niet alle pakketten beschikken over een omzetplafondregistratie. Uw beknopte reactie kunt u sturen aan beleidsondersteunend medewerker Tineke Ruijl via t.ruijl@lvvp.info

Een rapportage van het gesprek met de softwareleveranciers volgt eind april in de nieuwsbrief.

Generieke Module Ouderenpsychiatrie

LVVP zoekt afgevaardigde voor adviesgroep

In het kader van de ontwikkeling van zorgstandaarden in de ggz zoekt de LVVP een deskundige op het terrein van ouderen(psychiatrie) om namens de LVVP zitting te nemen in de gelijknamige adviesgroep van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling. Deze adviesgroep fungeert als schil rondom de werkgroep en komt niet fysiek bijeen. Leden in de adviesgroep geven inhoudelijk advies over conceptteksten en kunnen worden uitgenodigd om over specifieke onderwerpen mee te denken in een werkgroepbijeenkomst.

Lees meer

Agenda komende maanden

12 mei 2016 Minisymposium e-mental health

26 mei 2016 Bijeenkomst jeugd-ggz

22 juni 2016 Algemene ledenvergadering 

Lees meer