Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 10 maart 2016

K&J-nieuwsbrief maandag in uw mailbox

We hebben voor onze leden die in de jeugd-ggz werken weer veel nieuws verzameld. Zij kunnen de k&j-nieuwsbrief op 14 maart tegemoetzien in hun mailbox. Deze speciale nieuwsbrief wordt tevens toegevoegd aan de uitgebreide informatie over de jeugd-ggz op Mijn LVVP.

LVVP helpt vrijgevestigde ggz-professional bij opstelling kwaliteitsstatuut

Vanwege de relevantie en impact van het kwaliteitsstatuut voor de ggz-professional is er een speciaal format voor vrijgevestigden in de maak en organiseert de LVVP drie regionale bijeenkomsten om u voor te bereiden op uw eigen kwaliteitsstatuut. Het kwaliteitsstatuut geldt met ingang van 2017 als veldnorm en als voorwaarde om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg te mogen aanbieden. Die voorwaarde geldt dus voor gecontracteerde én niet-gecontracteerde zorg: elke zorgaanbieder moet straks een kwaliteitsstatuut hebben en indienen. De LVVP helpt u daarbij.

Lees meer

Zorgverzekeraars positief over leveringsvoorwaarden contractering 2017

Zoals u weet heeft de LVVP leveringsvoorwaarden opgesteld op grond waarvan leden voor 2017 een contract willen sluiten met een zorgverzekeraar of -voor jeugd-ggz- met een gemeente. We hebben de leveringsvoorwaarden in januari aan alle zorgverzekeraars en aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gestuurd. Inmiddels hebben we het modelcontract met een aantal zorgverzekeraars besproken en de meeste van hen blijken het positief te waarderen. Slechts één zorgverzekeraar reageerde afhoudend, hetgeen wij betreuren, omdat een dergelijke opstelling niet meer past in de huidige tijdgeest waarin iedereen het er wel over eens is dat het roer nu echt om moet. De leveringsvoorwaarden zijn nu ook afgestemd op het kwaliteitsstatuut, dat per 2017 verplicht wordt voor alle aanbieders van verzekerde zorg.

Lees meer

Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken geautoriseerd

De eerste kwaliteitsstandaard is een feit. Het gaat om de zorgstandaard voor landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz. Deze afspraken geven aanbevelingen over verwijzing en terugverwijzing, vorm en inhoud van consultatie en over taakafbakening, verantwoordelijkheidsverdeling, coördinatie en monitoring bij gedeelde zorg in genoemde echelons.

Lees meer

Uitkomsten vervolg-monitor generalistische basis-ggz worden uitgediept

Zoals we eerder berichtten heeft de minister begin dit jaar de monitor generalistische basis-ggz aangeboden aan de Tweede Kamer. De monitor geeft een beeld van de ontwikkelingen in de curatieve ggz na invoering van de generalistische basis-ggz in 2014. De rapportage toont resultaten uit drie deelnemende regio’s (Limburg, Utrecht en Friesland) in vergelijking met de jaren ervoor. Op basis van deze rapportage kunnen nog geen algemene conclusies worden getrokken en bovendien zijn niet alle declaratiegegevens beschikbaar. Desalniettemin komt er al wel een duidelijk beeld naar voren. Dat is de reden dat deze bevindingen nu verder met betrokken partijen, waaronder de LVVP, worden uitgediept worden om onderliggende oorzaken naar boven te halen.

Lees meer

Onderzoek LPGGz: ontevredenheid over deskundigheid huisarts bij ggz-problemen

Uit de huisartsenenquête van het Landelijk Platforms GGz (LPGGz) blijkt dat mensen met psychische klachten hun huisarts gemiddeld een voldoende geven op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten in de huisartsenzorg, zoals een goede vertrouwensrelatie en aandacht voor de wensen en voorkeuren van patiënten. Maar op een aantal cruciale punten heerst er bij een aanzienlijk deel van de mensen ontevredenheid. Met name de deskundigheid van huisartsen op het gebied van ggz-problemen, de begeleiding bij medicatie, de aandacht voor de thuissituatie en hulp bij het verkorten van wachttijden laten volgens ggz-patiënten te wensen over. De poh-ggz scoort bij maar liefst 40% een onvoldoende.

Lees meer

NZa start pilot bekostigingsmodel ggz en forensische zorg

Wilt u meewerken aan een nieuw bekostigingssysteem in de generalistische basis-ggz, de gespecialiseerde ggz en forensische zorg? Dan kunt u meedoen aan de eerste fase van de pilot voor de doorontwikkeling van het huidige, complexe bekostigingsmodel. Een werkgroep van zorgprofessionals -waaronder LVVP-leden- heeft daarom in 2015 uitgebreid ‘het Engelse model’ verkend en is tot het advies gekomen om hiervan elementen te gebruiken ter verbetering van de huidige bekostigingssystematiek. Onder leiding van VWS hebben partijen, waaronder de LVVP, op basis van dit advies besloten om de komende jaren elementen van dit model verder te ontwikkelen en testen.

Lees meer

Schippers beantwoordt Kamervragen over opvraag ggz-gegevens aan verzekerden met privacyverklaring

Zoals we eerder berichtten heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een aantal grote zorgverzekeraars aangeschreven over het opvragen van verwijsbrieven en behandelplannen van verzekerden die gebruikmaken van een privacyverklaring. Uit de door de zorgverzekeraars verstrekte inlichtingen blijkt dat één zorgverzekeraar om een verwijsbrief vroeg aan verzekerden met een privacyverklaring. Deze zorgverzekeraar heeft de overtreding op dit punt inmiddels naar aanleiding van het optreden van de Autoriteit Persoonsgegevens beëindigd. VVD-Kamerlid De Lange heeft hier Kamervragen over gesteld; de antwoorden van minister Schippers kunt u hier lezen.

Lees meer

Tips voor informatiebeveiliging in uw praktijk (deel 1)

In uw praktijk gaat u om met zeer vertrouwelijke informatie, bent u voor uw dagelijks werk afhankelijk van uw computer en wellicht ook uw smartphone. Wij hebben een aantal tips die u kunnen helpen bij het voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor uw praktijk. In deze nieuwsbrief informatie over het gebruik van WhatsApp, de mobiele telefoon, vertrouwelijke papieren documenten en het maken van backups. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: doe de online beveiligings-check!

Lees meer

Wijziging vermelding wachttijden in zoekmachine LVVP-site

Om het u makkelijker te maken uw wachttijden actueel te houden, hebben we de wachtlijstmodule in de LVVP-zoekmachine vervangen door een verwijzing naar uw eigen website of, als u geen website hebt, naar het telefoonnummer van uw praktijk. Dan hoeft u slechts op één centraal punt de wachttijden aan te passen. Dat is van belang met de nieuwe publicatieregeling in zicht. Per 1 april 2016 wordt de verplichting om wachttijden op de praktijkwebsite te plaatsen binnen de ambulante gespecialiseerde ggz uitgebreid naar zorgaanbieders in de generalistische basis-ggz. Bovendien geldt vanaf 1 april aanstaande een aantal aanvullende eisen.

Lees meer

Zoekfunctie LVVP-site verbeterd

De zoekfunctie op de LVVP-site is verbeterd. Als u in het zoekvakje rechtsboven op de LVVP-site een woord invoert, dan krijgt u direct een lijst met resultaten te zien, waarvan de meest actuele bovenaan staan. Erg handig dus! Tevens is de zoekfunctie voor cliënten die een behandelaar zoeken, verbeterd. Klik hier om het uit te proberen. Check tegelijkertijd even of uw praktijkgegevens nog kloppen. U kunt die wijzigen in uw LVVP-profiel via Mijn LVVP.

Snel en gemakkelijk: de online dbc-regeltool 2016

De dbc-regeltool van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt de regels over de registratie van dbc’s overzichtelijk, toegankelijk en overal beschikbaar. De tool wordt jaarlijks aangepast en bevat nu de regels die geldig zijn in 2016. Hiermee sluit de NZa aan bij de wensen van ggz-professionals, die het snel en gemakkelijk vinden en delen van informatie belangrijk vinden.

Lees meer