Nieuwsbrief ontvangen?

U kunt zich hier aanmelden voor onze maandelijks nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief archief

2018
2017
2016
Klik hier voor de printversie

Nieuwsbrief LVVP - 28 januari 2016

Arnoud van Buuren weer in functie als voorzitter

Dank aan Hans Kamsma voor vakkundige waarneming

Na een periode van afwezigheid wegens familieomstandigheden heeft Arnoud van Buuren zijn functie als LVVP-voorzitter op 27 januari jl. hervat. Vicevoorzitter Hans Kamsma nam de voorzittersfunctie vanaf eind augustus 2015 tijdelijk waar; hij heeft dat vakkundig, accuraat en betrokken gedaan. We zijn blij dat Arnoud er weer is en danken Hans voor zijn inzet! Voorzitter en vicevoorzitter werken nauw samen en zijn beiden goed op de hoogte van de lopende dossiers.

Dringende oproep aan leden: denk mee en lees mee…

Help de zorgstandaarden gebruiksklaar te maken voor uw praktijk!

We zijn dringend op zoek naar leden die diverse conceptzorgstandaarden en generieke modules, die dit jaar in de commentaarfase komen, kritisch willen meelezen. De zorgstandaarden en generieke modules worden ontwikkeld door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ waarin de LVVP participeert. Het gaat nu om een belangrijke fase in het besluitvormingsproces. Grijp deze kans om de standaarden gebruiksklaar te maken voor uw vrijgevestigde ggz-praktijk. Een aantal zorgstandaarden wordt namelijk al in de loop van 2016 van kracht!

Lees meer

Aankondiging: LVVP-magazine #1 - 2016

Boeiende interviews over diverse onderwerpen

Binnenkort verschijnt het digitale LVVP-magazine weer, waarin diverse onderwerpen aan bod komen die van belang zijn voor de vrijgevestigde ggz-praktijkhouder. Voor dit magazine is kinderombudsman Marc Dullaert geïnterviewd over de jeugd-ggz. Daarnaast vertelt wetenschapper en LVVP ROM-commissielid Kim de Jong over een analyse die ze heeft uitgevoerd op basis van ROM-data uit de LVVP ROM-portal. Ook de voorzitter en vicevoorzitter van de nieuwe Amsterdamse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (AVVP) zijn geïnterviewd; zij vertellen over de start en ambities van de nieuwe vereniging.

Lees meer

Contract 2017 op basis van leveringsvoorwaarden LVVP

Basis voor gesprekken met zorgverzekeraars

Vorige week hebben we alle zorgverzekeraars de LVVP-leveringsvoorwaarden 2017 toegestuurd. Geïnspireerd op de huisartsenactie ‘Het roer moet om!’ riepen we onze leden afgelopen najaar op om input te leveren voor de leveringsvoorwaarden, op grond waarvan zij een contract willen sluiten met een zorgverzekeraar. Op basis van die input is door het LVVP-bureau een modelcontract opgesteld. De leveringsvoorwaarden zijn een reactie op de tendens van de laatste jaren, waarbij het voor de vrijgevestigde zorgaanbieder schier onmogelijk is om enige invloed uit te oefenen op de invulling van de zorgcontracten.

Lees meer

‘Andere gespecificeerde stoornis’ blijft verzekerde zorg

Kamerbrief over herziening advies Zorginstituut over DSM-5

Minister Schippers heeft de Tweede Kamer op 15 januari het rapport ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’ gestuurd. “Het traject heeft geleid tot een herzien standpunt: de classificatie ‘Andere gespecificeerde stoornis’ moet net als bij de stoornissen NAO uit de DSM-IV toegang geven tot de verzekerde geneeskundige ggz”, aldus de minister. De LVVP heeft in de consultatiefase haar steentje bijgedragen aan dit succes!

Lees meer

Verbetering van het registratie- en declaratieproces

Denk mee over concrete oplossingen voor onbedoelde fouten

In het kader van het VWS-programma ‘rechtmatige zorg’, is de LVVP op zoek naar enkele leden die eenmalig willen meedenken over knelpunten in het registratie- en declaratieproces in de generalistische basis-ggz, de gespecialiseerde ggz of een combinatie daarvan. Het gaat hierbij om het onderdeel: ‘plan van aanpak registreren en declareren voor vrijgevestigden’. Het project heeft als doel onbedoelde fouten te voorkomen in de registratie en declaratie van geleverde zorg.

Lees meer

Conceptmodel kwaliteitsstatuut ggz vordert

Aantal relevante details wordt nog onder de loep genomen

Op 21 januari waren waarnemend voorzitter Hans Kamsma en directeur Judith Veenendaal wederom bij het bestuurlijke overleg over het conceptmodel kwaliteitsstatuut. Naast de LVVP waren ook LPGGz, NVvP, NIP, V&VN, Ineen, Meer ggz, GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en VWS aanwezig. Het statuut regelt de onderlinge verhoudingen (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) van de bij individuele zorgprocessen betrokken zorgaanbieders en gaat met ingang van 2017 als voorwaarde fungeren om binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) geestelijke gezondheidszorg aan te mogen bieden.

Lees meer

VNG reageert positief op brief LVVP en NVRG

Vergoeding van systeemtherapie in jeugd-ggz binnen handbereik

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, heeft de LVVP samen met de NVRG een brief gestuurd naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met als pleidooi systeemtherapie voor jeugd-ggz op te nemen in het verzekerde pakket van gemeenten. Deze brief is vorige week besproken in een overleg onder leiding van de VNG.

Lees meer

LVVP-expertteam e-mental health heeft platforms getest

Presentatie in minisymposium voorjaar 2016

Op 21 januari jl. heeft het LVVP-expertteam e-mental health (emh) een tiental emh-platforms getest, vanuit het perspectief van de zorgaanbieder en dat van de patiënt. Op basis van die informatie maakt het team een selectie van platforms waaruit LVVP-leden een keuze kunnen gaan maken voor toepassing in hun praktijk. Er is onder meer gekeken naar gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit, prijs, doelgroep en look&feel.

Lees meer