Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar?

Klachten- en geschillenregeling

Nieuwe klachten- en geschillenregeling per 1-1-2017

Met ingang van 1 januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

 

Klachtenfunctionarissen

Een cliënt bespreekt zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de cliënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, heeft de LVVP een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.
 

U kiest hieronder de klachtenfunctionaris in uw eigen regio. Mocht deze een bekende van u zijn, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris in de dichtstbijzijnde regio.

 

Regio Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland noord, Flevoland, Friesland

Phia de Groot
contact bij voorkeur via p.de.groot@lvvp.info

tel. 0614375850

   

 

Regio Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen

Marieke Gransbergen

contact bij voorkeur via m.gransbergen@lvvp.info

tel. 0614586927

 

   

 

Regio Zuid-Holland Zuid, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg

Annemarie van Kessel

contact bij voorkeur via a.van.kessel@lvvp.info

tel. 0643290770

 

 

Geschillencommissie voor vrijgevestigde ggz-praktijken

In laatste instantie krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet, ook over een eventuele schadeclaim tot in ieder geval € 25.000. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. LVVP-leden zijn aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag, waar een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters). Deze Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar via deze link en per post via Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen ook onder het tuchtrecht en kunnen klachten tegen hen worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. 

Adressen
Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

Regionale Tuchtcolleges:
Regionaal Tuchtcollege Amsterdam (Noord-Holland, Utrecht)
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
telefoon 088-3712500

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)
Postbus 97831
2509 CE Den Haag
telefoon 088-3712520

Regionaal Tuchtcollege Eindhoven (Noord-Brabant, Limburg)

Postbus 61
5600 AB Eindhoven
telefoon 088-3712550

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe)
Postbus 11144
9700 CC Groningen
telefoon 088-3712560

Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland)
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
telefoon 088-3712570